Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Truyền thông Golf quốc tế ca ngợi về sân FLC Quy Nhơn