Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Trước nguy cơ mất quyền nuôi con, Angelina Jolie nói gì?

Angelina Jolie và Brad Pitt
Angelina Jolie và Brad Pitt