Trà sữa Macchiato Không Độ là nhà tài trợ chính cho chương trình The Face Vietnam 2018

Đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền The Face thế giới chia sẻ thông tin về bản quyền và kỳ vọng của ông khi chương trình được phát sóng tại tại Việt Nam.
Đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền The Face thế giới chia sẻ thông tin về bản quyền và kỳ vọng của ông khi chương trình được phát sóng tại tại Việt Nam.
Đại diện đơn vị nắm giữ bản quyền The Face thế giới chia sẻ thông tin về bản quyền và kỳ vọng của ông khi chương trình được phát sóng tại tại Việt Nam.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM