Quảng Trị vinh danh nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam

Trò chơi bài chòi diễn ra tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.
Trò chơi bài chòi diễn ra tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.
Trò chơi bài chòi diễn ra tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top