Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam trở thành Di sản văn hóa phi vật thể thế giới

Nghệ thuật Bài Chòi được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
Nghệ thuật Bài Chòi được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.
Nghệ thuật Bài Chòi được Unesco công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top