Quán quân Sao Mai: Cát xê của tôi từng chỉ có 300.000 đồng

Sèn Hoàng Mỹ Lam trên sân khấu Sao Mai 2017
Sèn Hoàng Mỹ Lam trên sân khấu Sao Mai 2017