Quán quân Sao Mai: Cát xê của tôi từng chỉ có 300.000 đồng

Sèn Hoàng Mỹ Lam trên sân khấu Sao Mai 2017
Sèn Hoàng Mỹ Lam trên sân khấu Sao Mai 2017
Sèn Hoàng Mỹ Lam trên sân khấu Sao Mai 2017