Phóng viên Lao Động được chọn ảnh triển lãm “Connected World: 2020” ở Mỹ

“Nỗi ám ảnh” của Việt Văn - triển lãm “Connected World: 2020”
“Nỗi ám ảnh” của Việt Văn - triển lãm “Connected World: 2020”
“Nỗi ám ảnh” của Việt Văn - triển lãm “Connected World: 2020”
Lên top