Phóng viên Báo Lao Động vào chung kết Kolga Photo Awards

Một bức ảnh trong bộ ảnh “Tướng Huy” của Việt Văn.
Một bức ảnh trong bộ ảnh “Tướng Huy” của Việt Văn.
Một bức ảnh trong bộ ảnh “Tướng Huy” của Việt Văn.
Lên top