Đồng Nai: Hơn 80 đơn vị tham gia cuộc thi ảnh “Tự hào áo dài Việt Nam”

Đơn vị CĐCS Công ty TNHH Cibao tham gia cuộc thi ảnh đẹp “Tự hào Áo Dài Việt Nam”. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Đơn vị CĐCS Công ty TNHH Cibao tham gia cuộc thi ảnh đẹp “Tự hào Áo Dài Việt Nam”. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Đơn vị CĐCS Công ty TNHH Cibao tham gia cuộc thi ảnh đẹp “Tự hào Áo Dài Việt Nam”. Ảnh: Công đoàn Long Khánh
Lên top