Phan Thị Mơ và Ngân Quỳnh diện áo dài nền nã đón xuân sang