Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhiếp ảnh gia Réhahn giới thiệu vẻ đẹp Việt Nam tại Pháp

Con người và đất nước Việt Nam đã được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn giới thiệu tại Caen Expo Congres, Normandy (Pháp).
Con người và đất nước Việt Nam đã được nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn giới thiệu tại Caen Expo Congres, Normandy (Pháp).