“Nên thu hồi văn bản tạm dừng lưu hành ca khúc Con đường xưa em đi”