Lùm xùm Trang Trần và Xuân Hương: Nghệ sĩ đừng nói lời thô tục

Lùm xùm của nghệ sĩ Xuân Hương và Trang Trần làm nóng dư luận những ngày qua. Ảnh: FB
Lùm xùm của nghệ sĩ Xuân Hương và Trang Trần làm nóng dư luận những ngày qua. Ảnh: FB