Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kong vừa ra rạp đã bị quay trộm tung lên mạng