Khai phá, tìm kiếm gương mặt cá nhân

Tác phẩm “Chai Sạn” của Nguyễn Công Hoài 120x145cm x 3 bức sơn dầu trên vải 2019.
Tác phẩm “Chai Sạn” của Nguyễn Công Hoài 120x145cm x 3 bức sơn dầu trên vải 2019.
Tác phẩm “Chai Sạn” của Nguyễn Công Hoài 120x145cm x 3 bức sơn dầu trên vải 2019.
Lên top