Họa sĩ quê Quảng Bình đam mê vẽ tranh cổ động chống dịch COVID-19

Lên top