"Gạo nếp gạo tẻ" phần 2 tập 7: Hương ôm hận nhà chồng, Hải muốn tự vẫn

Gia đình phá sản khiến mâu thuẫn của Hải và Hương ngày một lớn. Ảnh:Vie
Gia đình phá sản khiến mâu thuẫn của Hải và Hương ngày một lớn. Ảnh:Vie
Gia đình phá sản khiến mâu thuẫn của Hải và Hương ngày một lớn. Ảnh:Vie
Lên top