Gạo nếp gạo tẻ phần 2 tập 6: Mợ Hương mất cha, Hải nguy cơ ngồi tù cao

Mợ Hương và Hải tiếp tục có những xung đột trong phim. "Ảnh:Vie"
Mợ Hương và Hải tiếp tục có những xung đột trong phim. "Ảnh:Vie"
Mợ Hương và Hải tiếp tục có những xung đột trong phim. "Ảnh:Vie"
Lên top