Đông Nhi tỏa sáng trên sân khấu Asia Song Festival 2017