Đông Nhi lo lắng khi đứng hát trên chiếc giày “khủng”