Độc, lạ bonsai dừa mini hình con trâu

Những tác phẩm Bonsai dừa hình trâu mừng xuân Tân Sửu. Ảnh: PV
Những tác phẩm Bonsai dừa hình trâu mừng xuân Tân Sửu. Ảnh: PV
Những tác phẩm Bonsai dừa hình trâu mừng xuân Tân Sửu. Ảnh: PV
Lên top