Diễn viên "Quỳnh búp bê": Bố mẹ phản ứng khi tôi nhận vai "gái làng chơi"

Cao Diệp Anh trong "Quỳnh búp bê"
Cao Diệp Anh trong "Quỳnh búp bê"
Cao Diệp Anh trong "Quỳnh búp bê"