Đảng đồng hành cùng đất nước, dân tộc

Phóng viên phỏng vấn ông Fabien Roussel Bí thư toàn quốc Đảng cộng sản Pháp tại Pháp cho cảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp
Phóng viên phỏng vấn ông Fabien Roussel Bí thư toàn quốc Đảng cộng sản Pháp tại Pháp cho cảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp
Phóng viên phỏng vấn ông Fabien Roussel Bí thư toàn quốc Đảng cộng sản Pháp tại Pháp cho cảnh trong phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”. Ảnh do đoàn làm phim cung cấp
Lên top