“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”: Tôn trọng sự thật và minh bạch lịch sử

“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”-1979. ảnh chụp lại qua màn hình
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”-1979. ảnh chụp lại qua màn hình
“Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”-1979. ảnh chụp lại qua màn hình
Lên top