Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đàm Vĩnh Hưng chính thức đại diện Việt Nam tranh giải MTV EMA 2017