Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ca sĩ “kẹo kéo” so tài cùng Vi Thảo, Ngân Quỳnh, Yến Xuân