BTS, Blackpink - 2 nhóm nhạc không ngại chinh phục vũ đạo nguy hiểm

Blackpink và BTS không ít lần thể hiện vũ đạo khó, nguy hiểm. Ảnh: Cắt clip
Blackpink và BTS không ít lần thể hiện vũ đạo khó, nguy hiểm. Ảnh: Cắt clip
Blackpink và BTS không ít lần thể hiện vũ đạo khó, nguy hiểm. Ảnh: Cắt clip
Lên top