Bị vợ Xuân Bắc chỉ trích vô ơn, Trang Trần đáp trả "đừng ngậm máu phun người”