Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị vợ Xuân Bắc chỉ trích vô ơn, Trang Trần đáp trả "đừng ngậm máu phun người”