“Ám ảnh” chuyện hoa hậu Việt thi ứng xử

Cho đến hiện tại, Phạm Hương được xem là hoa hậu có phần ứng xử trôi chảy nhất.
Cho đến hiện tại, Phạm Hương được xem là hoa hậu có phần ứng xử trôi chảy nhất.