Trưởng phòng có quyền cho nhân viên nghỉ việc?

NLĐ chấm dứt HĐLĐ không đúng luật phải bồi thường 1/2 tháng tiền lương cộng với tiền số ngày vi phạm báo trước
NLĐ chấm dứt HĐLĐ không đúng luật phải bồi thường 1/2 tháng tiền lương cộng với tiền số ngày vi phạm báo trước