Thỏa thuận không tham gia BHXH là trái pháp luật

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE