Nghỉ việc được trả 50% lương tối thiểu vùng có đúng không?

Lên top