Ra nước ngoài định cư, có bị xóa đăng ký hộ khẩu thường trú?

Có quốc tịch nước ngoài nhưng còn giấy tờ chứng minh về quốc tịch tại Việt Nam thì được coi là còn quốc tịch Việt Nam - Ảnh: T.L
Có quốc tịch nước ngoài nhưng còn giấy tờ chứng minh về quốc tịch tại Việt Nam thì được coi là còn quốc tịch Việt Nam - Ảnh: T.L
Có quốc tịch nước ngoài nhưng còn giấy tờ chứng minh về quốc tịch tại Việt Nam thì được coi là còn quốc tịch Việt Nam - Ảnh: T.L
Lên top