“Kiểu dáng ấy của tôi, mà họ lại đăng ký”

Nhiều DN chưa quan tâm đến sở hữu trí tuệ.   Ảnh ST
Nhiều DN chưa quan tâm đến sở hữu trí tuệ. Ảnh ST
Nhiều DN chưa quan tâm đến sở hữu trí tuệ. Ảnh ST
Lên top