Khi nào được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau?

Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì mới đủ điều kiện để được nghỉ dưỡng sức. Ảnh: Nam Dương
Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì mới đủ điều kiện để được nghỉ dưỡng sức. Ảnh: Nam Dương
Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì mới đủ điều kiện để được nghỉ dưỡng sức. Ảnh: Nam Dương
Lên top