Đóng nối BHXH cho thời gian trước được không?

NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
NLĐ có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top