Đóng BHXH không liên tục có ảnh hưởng đến lương hưu?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE