Đổi căn cước công dân sang căn cước công dân gắn chíp có mất phí không?

Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Thông tư số 59/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân. Ảnh minh hoạ: V.Dũng
Lên top