Lưu ý quan trọng khi điền tờ khai đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip?

Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người dân đi làm thẻ căn cước công dân gắn chip ở Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top