Gần 40 tuổi, có phải đổi chứng minh nhân dân qua căn cước công dân?

Khi chứng minh nhân dân vẫn còn thời hạn sử dụng thì không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân.
Khi chứng minh nhân dân vẫn còn thời hạn sử dụng thì không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân.
Khi chứng minh nhân dân vẫn còn thời hạn sử dụng thì không bắt buộc phải đổi sang căn cước công dân.
Lên top