Doanh nghiệp khó khăn được hỗ trợ kinh phí duy trì việc làm cho người lao động

Doanh nghiệp gặp khó khăn thì sẽ được hỗ trợ kinh phí để đào tạo, nâng cao tay nghề để duy trì việc làm cho NLĐ với những điều kiện nhất định
Doanh nghiệp gặp khó khăn thì sẽ được hỗ trợ kinh phí để đào tạo, nâng cao tay nghề để duy trì việc làm cho NLĐ với những điều kiện nhất định
Doanh nghiệp gặp khó khăn thì sẽ được hỗ trợ kinh phí để đào tạo, nâng cao tay nghề để duy trì việc làm cho NLĐ với những điều kiện nhất định

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top