Chủ doanh nghiệp có được giữ một phần lương công nhân do COVID-19?

Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả đủ tiền lương cho công nhân theo thoả thuận đã ký. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả đủ tiền lương cho công nhân theo thoả thuận đã ký. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ doanh nghiệp có trách nhiệm chi trả đủ tiền lương cho công nhân theo thoả thuận đã ký. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top