Tân chủ tịch UBND Quảng Ninh: Cân bằng phát huy- gìn giữ vịnh Hạ Long

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng
Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top