Quảng Ninh có thêm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: BQN
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: BQN
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc và các Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: BQN
Lên top