Quảng Ninh tăng cường phòng, chống COVID-19 trên biển

Kiểm dịch viên y tế quốc tế lên tàu quốc tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thủy thủ, thuyền viên tàu nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Hùng
Kiểm dịch viên y tế quốc tế lên tàu quốc tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thủy thủ, thuyền viên tàu nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Hùng
Kiểm dịch viên y tế quốc tế lên tàu quốc tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho các thủy thủ, thuyền viên tàu nước ngoài. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top