Quảng Ninh sử dụng mạng xã hội để giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công

Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trung tâm Hành chính công TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top