Giám đốc Sở Văn hóa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở VHTT Quảng Ninh được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: CTV
Lên top