Hạ Long: Dừng giải quyết thủ tục hành chính công ty coi thường an toàn điện

Công ty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác mỏ đất, uy hiếp tới sự an toàn của cột điện truyền tải lưới điện quốc gia. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Công ty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác mỏ đất, uy hiếp tới sự an toàn của cột điện truyền tải lưới điện quốc gia. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Công ty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác mỏ đất, uy hiếp tới sự an toàn của cột điện truyền tải lưới điện quốc gia. Ảnh: Trần Ngọc Duy
Lên top