Hạ Long tuyên bố “nghỉ chơi” với doanh nghiệp vi phạm nhiều lần

Cty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác đất uy hiếp sự an toàn của hệ thống
truyền tải điện quốc gia tại phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long. Ảnh: Ngọc Duy
Cty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác đất uy hiếp sự an toàn của hệ thống truyền tải điện quốc gia tại phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long. Ảnh: Ngọc Duy
Cty CP phát triển KCN Việt Hưng khai thác đất uy hiếp sự an toàn của hệ thống truyền tải điện quốc gia tại phường Hoành Bồ, TP.Hạ Long. Ảnh: Ngọc Duy
Lên top