Đường hầm xuyên núi ven biển đầu tiên ở Quảng Ninh

Đường vào cửa đường hầm phía TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường vào cửa đường hầm phía TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đường vào cửa đường hầm phía TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top